ADVIES

Advies heeft pas echt meerwaarde wanneer het gebaseerd is op reële veronderstellingen en specifiek bij de situatie past. ZZP BOEKHOUDER weegt de gevolgen op de korte én de lange termijn zorgvuldig tegen elkaar af en geeft vanuit de bevindingen een passend advies. Soms heeft een ondernemer meer baat bij een negatief dan bij een positief advies. ZZP BOEKHOUDER zegt waar het op staat en komt met een eerlijk en oprecht advies.

Een belangrijk kenmerk van ZZP BOEKHOUDER is de breedte van onze inzetbaarheid. Onze dienstverlening reikt verder dan alleen de financiën. Wij adviseren ook op het gebied van bedrijfsvoering, organisatie, personeelszaken, marketing, groei, samenwerking of fusie. Onze specialisten staan de ondernemer met raad en daad bij.

LOONADMINISTRATIE

De komst van medewerkers staat in het teken van groei van de onderneming. Daarin schuilt meteen de meerwaarde van verlonen. De ondernemer richt de aandacht op het ondernemen,  en ZZP BOEKHOUDER organiseert de betaling van medewerkers volledig online. Dit levert maximale flexibiliteit op tegen minder kosten en bespaart de ondernemer veel tijd. Dit zorgt ervoor dat de ondernemer zich bezig kan houden met het gene wat hij het liefst wil, ondernemen!

BEDRIJFSOPVOLGING

Na jaren hard werken eindelijk met pensioen gaan, maar wat gebeurd er met de onderneming? Wordt het verkocht? Wil een familielid of vriend het overnemen? Hoe kan die overname dan het beste verlopen? Bij ZZP BOEKHOUDER helpen wij met de aan- en verkoop van de MKB onderneming. Verder bemiddelen wij bij fusies en samenwerkingsverbanden met andere firma’s.

Het overnemen van een bedrijf is een belangrijk proces. Hierbij moet alles zorgvuldig worden verwerkt en worden er veel afwegingen gemaakt op financieel, organisatorisch, fiscaal, juridisch en persoonlijk gebied. Hier komen wij aan de pas. Met veel ervaring en kennis op deze gebieden kunnen wij altijd een goed en passend advies geven. Zo wordt de overname of verkoop van de onderneming goed voorbereid, waarbij de klant centraal staat en het best mogelijke resultaat krijgt.

ADVIES BIJ STARTERS

Wij helpen starters niet alleen met het opstellen van een ondernemingsplan, maar ZZP BOEKHOUDER helpt en begeleidt deze ondernemers ook. Samen met onze klanten zoeken wij naar de best mogelijke samenwerking. Onze klanten krijgen altijd een onafhankelijk en professioneel advies over alle mogelijke zaken die komen kijken bij het opstarten van een bedrijf. Door ervaring en kennis hebben wij op elk vraagstuk een passend antwoord waardoor de ondernemer altijd een stap vooruit gaat.

ONDERNEMINGSPLANNEN

Een goed idee is belangrijk voor de start van een onderneming. Bij de start van een onderneming hoort als eerste een overtuigend ondernemingsplan. De ondernemer is in dit traject belangrijk. Hierin worden de plannen, aanpak, kosten en baten vastgesteld. Dit ‘businessplan’ geldt als houvast en leidraad voor de onderneming. ZZP BOEKHOUDER helpt startende ondernemers bij de vertaling van de plannen in een stevig, stabiel en overtuigend ondernemingsplan. Dat is van groot belang wanneer behoefte bestaat aan financiering. Bovendien helpt ZZP BOEKHOUDER mee in het commerciële traject. Hierdoor wordt het product of de dienst concreet aan de man gebracht. Dit zorgt voor een goed verloop.

”Een visie zonder actie is een dagdroom”

VAN EZ NAAR BV

Van eenmanszaak of een V.O.F. naar een BV. Dit kan verschillende redenen hebben:

  • Het privé vermogen wordt niet meer aansprakelijk gesteld voor eventuele schulden. Dit zorgt voor minder risico
  • Mogelijkheid om meer kapitaal aan te trekken. Investeerders investeren liever niet in een eenmanszaak door de aansprakelijkheid van schulden
  • Mogelijk fiscaal voordeel wat een eenmanszaak niet heeft

ZZP BOEKHOUDER helpt u graag in het proces van het omzetten van een eenmanszaak tot een BV. Wij zorgen dat dit vlekkeloos verloopt en staan bij met raad en daad.

OPRICHTING BV

Wanneer er behoefte is aan het oprichten van een BV helpt ZZP BOEKHOUDER hiermee. Wij regelen alle randzaken waar de ondernemer geen tijd voor heeft. Wij helpen met de belangrijke zaken voor het oprichten van uw bedrijf zoals een notariële akte, het startkapitaal of het inschrijven bij de kamer van koophandel(KvK). Ook na de oprichting ondersteunen wij met het deponeren van jaarstukken en het DGA-salaris. Kortom, wij helpen het gehele proces, van begin tot eind. Van het ondernemingsplan tot het goed functioneren van de BV.

OPSTELLEN JAARREKENING, DEPONERING

Het opstellen van een jaarrekening is een lastig en terugkomend fenomeen. Het eindverslag van het bedrijf geeft een belangrijk financieel overzicht over hoe het bedrijf gepresteerd heeft. Zodoende is het ook noodzakelijk dat dit goed op orde is. Als ZZP’er is een jaarrekening meestal niet verplicht, maar het kan van pas komen voor het aanvragen van een hypotheek en/of lening. ZZP BOEKHOUDER helpt met het deponeren en opstellen van jaarrekeningen. Met jarenlange ervaring en goed opgeleid personeel is de jaarrekening altijd op orde. Zo ontstaat er een duidelijk financieel overzicht van de onderneming.